Sisseastunud õppekavade lõikes

128957 - Puhastusteenindaja abiline(Z)
1 kursus kokku 3
Puhastusteenindaja abiline kokku 3
 
130237 - Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist(Z)
1 kursus kokku 15
Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist kokku 15
 
134237 - Tisler(Z)
1 kursus kokku 8
Tisler kokku 8
 
134868 - Mehhatroonik(Z)
1 kursus kokku 8
Mehhatroonik kokku 8
 
141058 - Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus(Z)
1 kursus kokku 7
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus kokku 7
 
151629 - Metallilõikepinkidel töötaja(Z)
1 kursus kokku 1
Metallilõikepinkidel töötaja kokku 1
 
152299 - Toitlustusteenindus(Z)
1 kursus kokku 10
Toitlustusteenindus kokku 10
 
Kõik kokku 52

 Kutseharidusõpe gümnaasiumi baasil õppekavade konkurss on jälgitav Eesti Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) kaudu!  

..